Zgłoś projekt

O firmie

Spółka Clean Energy Venture S.A. (CEV) to firma dewelopersko, działająca na perspektywicznym rynku odnawialnych źródeł energii (OZE). CEV ukierunkowuje swoje inwestycje m.in. w rozwój wysoce rentownych projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Finansujemy lub współfinansujemy projekty farm wiatrowych od etapu greenfieldu.

 

 

 

więcej

Nasze portfolio

logo Projekty farm wiatrowych logo Projekty farm fotowoltaicznych